Riksförbundet

Styrelse>>>
Kansli >>>
Revisorer>>>

Suomeksi På svenska In English  
  Framsida  
Aktuellt Händelser Riksförbundet Föreningar Barn och unga Dokument
 
Liittokokous
         
 

Sverigefinska Riksförbundet

  • Grundat 1957

  • 100 lokalföreningar i 100 kommuner

  • 10 000 medlemmar

  • 9 distriktsorganisationer

Sverigefinska Riksförbundets uppgift är

  • att verka som en gemensam minoritets-, intresse- och fritidsorganisation för sverigefinnar.

  • att främja sverigefinnarnas gemensamma sociala och kulturella strävanden med målet att uppnå jämställdhet med landets majoritetsbefolkning, samt

  • att främja sverigefinnarnas aktiva deltagande i det svenska samhället och utveckling till en tvåspråkig befolkningsgrupp, som kan omsätta det nordiska samarbetet i praktisk handling.

Som minoritets- och intresseorganisation är förbundet pådrivande i alla frågor som rör sverigefinnarna på samhällslivets alla områden. Dessutom stödjer riksförbundet sverigefinnarnas kontakter med Finlands samhällsliv och kultur.

 

Förbundet för fram sverigefinnarnas kultur genom att anordna riksomfattande kultur- och idrottsevenemang. Förbundet aktiverar och stöder vidare medlemsföreningarnas kultur-, ungdoms- och idrottsverksamhet samt pedagogiska arbete. Förbundet bedriver utbildnings- och studieverksamhet genom att bl a anordna medlems-, funktionärs- och ledarutbildning samt genom att driva två egna folkhögskolor. Förbundet ger även ut en medlemstidning som skickas till alla medlemshushåll.

För pensionärer finns inom Sverigefinska Riksförbundets organisation ett eget förbund, Sverigefinska Pensionärer. För amatörteatrar finns Sverigefinska Amatörteaterförbundet. För idrotts- och motionsverksamhet finns inom organisationen förbundet Sverigefinsk Motion & Idrott. För kvinnorna finns inom organisationen förbundet Sverigefinskt Kvinnoforum. Sverigefinska Ungdomsförbundet är parallellorganisation till Sverigefinska Riksförbundet.

Förbundskansliet Riksförbundets förbundskansli ligger i Stockholm. Kansliets uppgift är att driva och organisera förbundets verksamhet så att den motsvarar de beslutande organens beslut. Kansliet erbjuder medlemsföreningarna hjälp i organisatoriska, minoritetspolitiska och funktionella frågor. Kansliet stödjer arbetsgruppernas och specialförbundens verksamhet och administration genom att erbjuda dem personalresurser och expertis.

Organisation
Förbundets regelbundna möten: Förbundskongress (vart annat år) och förbundsstyrelse (4-6 gånger per år). Specialförbunden Följer sina egna stadgar.

 
       

Förbundets styrelse 2019–2023

         
 

Ordförande
Pirkko Karjalainen 

Mobil 070-7384297
pirkko.karjalainen@rskl.se

 

1. vice ordförande
Jouni Slagner 
Mobil 070-6820461
Fax 0922-12012
jouni1576@gmail.com

 

2. vice ordförande
Saara Ludvigsen
Mobil 070-408 10 53
saara.ludvigsen@gmail.com

 

 

 
                 
 

Pekka

Pekka Erikoinen
Mobil 070-640 10 11
mr.erikoinen@hotmail.com

 

Sirpa

Sirpa Humalisto
Mobil 076-029 20 85
sirpahumalisto@hotmail.com

 

Jani Koskela
Mobil 070-3848090
jani.koskela@gmail.com

 

 

 

 
                 
 

Markus Marttila
marttila.markus@gmail.com

 

Hannele

Hannele Oikarinen
hanzu1982@hotmail.com

 

Niina

Niina Slagner
Mobil 072-932 63 64
niina.slagner@karlskoga.se

     
                 
  Varajäsenet              
                 
 

Juha Lilja
juhalilja@gmail.com

 

Ritva Bidersten
ritva.bidersten@gmail.com

 

Riitta Saapunki
riisaa60@gmail.com

 

 

 

Förbundskansli

Riksförbundets förbundskansli ligger i Stockholm. Kansliets uppgift är att driva och organisera förbundets verksamhet så att den motsvarar de beslutande organens beslut. Kansliet erbjuder medlemsföreningarna hjälp i organisatoriska, minoritetspolitiska och funktionella frågor. Kansliet stödjer arbetsgruppernas och specialförbundens verksamhet och administration genom att erbjuda dem personalresurser och expertis.

 
                 
  LauraKovanen

Organisationssekreterare, team leader
Laura Kovanen
Organisations- och utvecklingsverksamhet
08-615 83 51
laura@rskl.se

 

Ekonomisekreterare
Jonna Päällysaho
Ekonomi
08-615 83 53
jonna@rskl.se

  Tuija

Sekreterare
Tuija Kalliomäki
Medlemsregister
Eftermiddagar 08-615 83 59
tuija@rskl.se

 

Sekreterare
Eija Lindberg
SFP, Kvinnoforum
08-615 83 48
rse@rskl.se

 
                 
  Kimmo Tetri

Barn- och ungdomssekreterare
Kimmo Tetri
08-6158356
kimmo@rskl.se

  Heimo

Växeltelefonist
Heimo Kastarinen
Förmiddagar 08-615 83 40
heimo@rskl.se

 

 

  Förbundskansli
Bellmansgatan 15 nb
118 47 Stockholm
08-615 83 40
info@rskl.se
 

Revisorer

 
  Hanna Rexhammar
hanna@deskjockeys.se
  Seija Noppa
Lindormsgatan 21
506 44 Borås
Hem 033-138179
Mobil 073-9811954
seijanoppa@gmail.com
         
 
 

Gå med du också, bli medlem i det Sverigefinska Riksförbundet!

Kontakta en medlemsförening där du bor.
Du kan du hitta kontaktinformation till SFRF:s medlemsföreningar på webbsidan under fliken Föreningar eller genom att ringa Förbundskontoret 08-615 83 40.
 

Direktmedlem

Om du inte bor i närheten av en SFRF medlemsförening, kan du gå med i SFRF som en direktmedlem på följande sätt:
Anslutning sker genom att betala en medlemsavgift (200 kr), och samtidigt meddela dina personuppgifter:
 
 
 
Förnamn och efternamn
Födelsedatum (åååå-mm-dd)
Gatuadress
Postnummer och stad
Telefonnummer
E-postadress
Bankgiro: 830-3224
Plusgiro: 654.622-0

Kontakt:

RSKL
Bellmansgatan 15 nb
118 47 Stockholm
08-615 83 40
info@rskl.se
Karta!